Med stillads fra Amager Stillads Service får man stillads til tiden, i den rigtige kvalitet og til den rigtige pris.

Vi leverer stilladser til alle typer opgaver: villaer, skoler, industrihaller, kontorbygninger, kirker, tankanlæg, m.m.

Ud fra kundens beskrivelse af arbejdets type og omfang, udarbejder vi en løsning som overholder gældende krav og normer.

Vi råder over et bredt udvalg af stilladser til alle formål, og vore erfarne medarbejdere kan hurtigt overskue, om den pågældende opgave kræver stillads eller lift - eller måske en kombination af begge.

Amager Stillads Service ApS

Præstefælledvej 18
2770 Kastrup

amagerstillads@mail.dk

Tlf.: 20 65 84 44